weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí ve Vetlé

V severní části obce Vetlá na křižovatce ulic V Luhu, Štětská, Roudnická a Na Drahách stojí v cípu cest v trávě torzo kříže.

Masivní kvádr čtvercového půdorysu se zaoblenou zkosenou horní hranou nese o poznání subtilnější zbytek soklu obdélného půdorysu. Spodní kvádr s hladkými stěnami je oddělen spárou, vrchní část má vpředu mělký výklenek a na stranách naznačené voluty. V horní ploše znatelný kus kovu – jediné, co zbylo z kříže. Celý artefakt je porostlý mechy a lišejníky a působí víc než zanedbaným dojmem. Zda je výška soklu původní (poměrně nízká) nebo některá jeho část chybí, zůstává otázkou.

Series Navigation<< Kříž na jižním okraji MastířovicKříž na rozcestí ve východní části Lounek >>
Tagy