weby pro nejsevernější čechy

Kříž u silnice z Brtníků na Vlčí horu před domem čp. 263

U silnice mezi Vlčí Horou a Brtníky, před domem čp. 263, stojí mezi stromy kříž.

Jak už to tak bývá, najít o kříži nějaké validní info se mi nedaří.

Prostor je ohraničen kamennými sloupky, spojenými řetězy. Vpředu jsou čtyři, střední dva tvoří vstup, vzadu jsou jen dva v rozích. V zemi mezi sloupky jsou patrné obrubníky, vstup mezi předními sloupky je vydlážděn (dlažba je ale popraskaná). Základnu kříže tvoří dva schodové stupně čtvercového půdorysu. Na nich stojí sokl, ve spodní části širší, přecházející do hlavního těla podstavce několikrát odstupňovanou římsou. Na zadní straně soklu je rytý nápis I. A. // Hoffmann // 1850. Boky jsou hladké a v čelní straně je vsazena obdélná tabulka. Rozpraskaná, poškozená, bez nápisu. Na vrchu soklu mohutná hlavice, postupně se rozšiřující. Na její horní straně podstavec kříže a kovový trn, zřejmě pozůstatek závěsu pro lampu. Kříž je jednoduchý, z kovové pásoviny, podepřený vzpěrou, ukotvenou do hlavice. Kristus má nad hlavou tabulku INRI.

Series Navigation<< Kříž u cesty ke Křížové cestě v BrtníkáchKříž na rozcestí u domu čp. 23 v Panském >>
Tagy