weby pro nejsevernější čechy

Kříž mezi domy čp. 300 a čp. 308 v ulici Liberecká v Hrádku nad Nisou

V ulici Liberecká v Hrádku nad Nisou je za zdí mezi domy čp. 300 a čp. 308 skryto torzo kříže.

Na první pohled neviditelný artefakt. Z ulice vlastně není nic vidět, je třeba o kříži vědět a přes zídku, navazující na dřevěná vrata, nahlédnout do prostoru blízko stavby (zřejmě garáže). Pískovcový sokl bez kříže je v dobře zachovalém stavu. Na spodní širší základnu příliš vidět není, tělo soklu obdélného půdorysu po stranách nezvykle zdobí voluty, na čelní straně je vypouklé oválné pole, shora rámované plastickou girlandou s „klenákem“ uprostřed. Do stran přesahující hlavice s několikanásobnou římsou je klenutá, na vrchní straně nese oktagonální základnu chybějícího kříže.

V městských materiálech o tomto kříži žádná zmínka. Náhodou jsem tu ale potkal dvě paní, z nichž jedna, aktuálně bydlící kdesi u Mělníka, říkala, že má doma staré fotografie, kde je kříž ještě kompletní…

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v Hrádku nad NisouKirschnerův kříž u domu čp. 170 v ulici Francouzská v Hrádku nad Nisou >>
Tagy