weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí poblíž domu čp. 75 v Kytlicích-Falknově

Na jihozápadním okraji Kytlice u rozcestí, na které přichází žlutá turistická značka od Polevska, poblíž domu čp. 75 stojí kříž.

O Kytlicích je sice vcelku podrobně psáno na webu Lužických hor, bohužel ale již nespadají do spádové oblasti Spolku Drobné památky severních Čech. Takže na prvním zmíněném webu jen zmínka „v obci se také zachovaly dva křížky, které označovaly hranice nové vsi„.

Mezi stromy v trávě čtvercová kamenná základna, porostlá mechem, místy prorůstá mezi kameny tráva. Na ní stojí dvouetážová patka soklu, nízká horní část má zkosenou hranu, na ní stojí vlastní sokl dole obkroužený ostře vystupující lištou. Na čelní straně rytý obdélný obrys zrcadla s reliéfnímu mušlemi v rozích, pod ním letopočet 1833. Nápis v poli takřka nečitelný. Mohutná přesahující hlavice je ve spodní části kvádrová, rovné stěny jsou dole i nahoře obkrouženy lištou. Následuje rozšiřující se profilovaná lišta, na ní širší lišta (porostlá mechem), a odstupňovaný dvojsoklík pro kříž. V jeho spodní části figury Kalvárie – uprostřed klečící (asi) Panna Marie, vlevo Máří Magdalena a vpravo svatý Jan Evangelista. Na kříži, zdobeném rostlinným dekorem a s rozšířenými a ozdobenými konci břeven zlacená postava Krista, nad hlavou ukřižovaného v místě křížení trámů taktéž zlacený terčík s květinou a o něco výš písmena INRI.

Series Navigation<< Kříž u odbočky na hřbitov v Kytlicích-FalknověKříž u rozcestí v sedle severně od Polevska >>
Tagy