weby pro nejsevernější čechy

Kříž za plotem u domu čp. 39 v Brtníkách

V západní části obce u silnice 256 z obce Brtníky směrem na Mikulášovice/Velký Šenov stojí za plotem domu čp. 39 kříž.

Velmi dobře utajený artefakt, jakž takž viditelný sotva pár měsíců v  roce. Za kovovým plotem plot živý, a až za ním na trávě kříž, ze kterého jsou vidět sotva obrysy a aby si člověk potvrdil, že na soklu je opravdu kříž, musí mít rentgen a nad fotkou lupu. Žádné podrobnosti o jeho vzhledu povědět nedokážu, i pro silně nervozního psa, pobíhajícího po zahradě. O kříži jsem nenašel nikde ani zmínku (s výjimkou mapy.cz,  kde je dle snímku ve 3D mapě lokalizována jeho poloha):

Snímek ze 3D map Seznamu (mapy.cz)
Series Navigation<< Kauferův kříž východně od KopceKříž u domu čp. 184 v Brtníkách >>
Tagy