weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Černěvsi

Uprostřed hřbitova v Černěvsi na křižovatce pěšin mezi čtyřmi vzrostlými lipami stojí centrální kříž.

V křižovatce z kamenný bloků na úrovni terénu vyskládána podesta, na níž stojí mohutný blok – sokl čtvercového půdorysu. Spodní část o něco širší, přechází do vlastního těla soklu dvojitou oblou lištou. Na čelní straně rámované obdélné nápisové pole, v něm text: ODPOČÍVEJ TÉŽ / TUTO LEHCE OČEKÁVAJÍCE / BLAHÉHO zMRTVÝCHVSTÁNÍ / AMEN / L.P. 1885

Několikastupňovou rozšiřující se římsou přechází sokl v hlavici, na jejíž horní straně je nízký projmutý jehlan, završený deskou, v níž je osazen kovový kříž, ukotvený vzpěrou do zadní strany soklu. Prostý plochý kříž má ve spodní části nízkou ozdobnou patku, okosené hrany a u křížení břeven menší trny. Figura Ukřižovaného je poměrně mohutná, nad jeho hlavou malá cedule INRI.

Kříž ve stínu stromů docela trpí, porůstá mechy a lišejníky, sokl je rozpraskaný (zřejmě od reznoucí vzpěry).

Series Navigation<< Kříž na severním okraji ČerněvsiBoží muka svatého Huberta u cesty z Černěvsi do Vědomic >>
Tagy