weby pro nejsevernější čechy

Kříž naproti domu čp. 290 v Žibřidicích

Nedaleko autobusové zastávky Žibřidice-křižovatka se u silnice mezi stromy naproti domu čp. 290 schovává kříž.

Mezi dvěma kmeny stojí vcelku zachovalý sokl (jen hlavice je hodně zpustlá), do něhož je zasazen jasně nepůvodní křížek.

Sokl stojí na podstavci, vyrovnávajícím terénní nerovnost mezi silnicí a okolním terénem – přední strana je pod hlínou, schod podložený kostkami je viditelný jen zespodu. Na schodnicích stojí nízká patka soklu čtvercového půdorysu s velmi širokou horní římsou, na níž stojí kvádrový sokl. S výjimkou zadní strany jsou na bocích ryté obrysy zrcadla s ujmutými rohy, na čelní straně je v něm patrný obdélník, zřejmě po vsazené nápisové ceduli, a u spodní hrany soklu jsou vyryty iniciály C*S. Sokl ukončuje široce přesahující římsa, na níž je umístěna menší čtvercová hlavice. V předních rozích horní strany římsy jsou umístěny kovové šrouby mně neznámého účelu. Do hlavice je umístěn malý jednoduchý křížek z plechu, jehož konce jsou ozdobeny trojlístkem.

Series Navigation<< Kříž naproti domu čp. 194 v ŽibřidicíchÚdajný kříž v lukách východně od Dubnice >>
Tagy