weby pro nejsevernější čechy

Kříž v zahradě domu čp. 72 ve Všemilech

Na západním konci Všemil v zahradě domu čp. 72 u silnice stojí za plotem kříž.

Hned za plaňkovým plotem u silnice stojí kříž, který není v příliš dobré kondici.

V trávě základna obdélného půdorysu, porostlá mechem. Na ní stojí k zadní hraně lícovaný sokl kříže. Spodní širší část s dvojitou lištou na horní hraně je porostlá lišejníky. Navazuje hlavní tělo soklu, které je na hranách omleté, vrchní krusta se loupe a shora je dokonce prasklé. Na čelní straně ve spodní části rytý obdélný obrys s ujmutými rohy, v něm „čtyřlístek“. Zbytek čelní strany zabírá mělký výklenek se zaoblenou horní hranou a plastickým rámem. Na soklu sedí široká odstupňovaná hlavice, na několika místech silně poškozená a také porostlá lišejníkem. Na přední straně vypodložená lucerna kryje spodní část kovového kříže, která má podobu gotického portálu. Čtyři sloupy s fiálami, lomený oblouk s kružbou, nad ním trojúhelník s kraby, zakončený malým křížkem (lilií?). Na těle kříže následuje orezlá kruhová deska s věncem. Kříž je vyplněn rostlinnými ornamenty, v místě křížení břeven ke za hlavou Krista nápis INRI a z druhé strany upevněné paprsky svatozáře. Konce břeven rozšířeny a zdobeny ornamenty.

Series Navigation<< Kříž u domu čp. 41 v Liberecké ulici v České LípěKříž u domu čp. 22 v Srbské Kamenici >>
Tagy