weby pro nejsevernější čechy

Kříž na Školním vrchu v Lipové

U silnice naproti kostelu svatých Šimona a Judy v Lipové poblíž domu čp. 284 stojí kříž, označený v obecních materiálech jako kříž na Školním vrchu / Das Kreuz am Schulberg.

V mapách.cz se označení Školní vrch nevyskytuje, budova školy je odtud poměrně daleko, takže proč toto označení, nemám potuchy.

Kříž prošel totálním znovuzrozením, patří totiž k těm, které prošly v roce 2016 totální obnovou a je tak zcela k nepoznání. Jak ve zprávě o žehnání opravených památek uvedla Klára Mágrová, o záchranu se postaral Werner Hentschel z Liščí, který spolu se svou ženou Hanou zpracoval dokumentaci k opravě památek.

Jak je bohužel obvyklé, o zmiňované obnově se nic najít nedá, a o dokumentaci manželů Hentschelových také ne – asi zůstala utajena jen u příslušného projektu.

V Lipovských novinách vyšla povšechná zpráva o obnově, bez detailů o jednotlivých památkách:

Úryvky ze zmiňovaného článku paní Hentschelové:

Jak je z fotografií vidět, kříž byl vlastně postaven znovu. Na vrchu prudkého svahu na krajnici už stálo jen torzo soklu, jehož značná část byla odlomena.

Spád terénu vyrovnává základnový stupeň mezi patníky. Spodní širší část soklu mírně obdélníkového půdorysu je završena dvojitou zužující se profilovanou lištou. Na vlastním soklu jsou vystouplá obdélná zrcadla, na čelní straně se spodními uchy, na bocích s vykrojenými rohy. Chybějící část včetně přesahující hlavice a vrcholového oblouku byla znovu domodelována. Jak je ale vidět na aktuálních fotkách, i přes dodatečné oplechování vrchní části soklu nová část praská a sokl nevypadá v ideální kondici.

Na čelní straně je zrcadlo nabíleno a v něm nápis černou barvou „Zu dem herrn / hab ich gerufen / und er hört / mich von feinem / hlg. Berge“. Nad zrcadlem na ozdobném držáku kovová lampa. Kříž z jednoduché pásoviny, na koncích ozdobený květinovým reliéfem. Nad menší zlacenou figurou ukřižovaného Krista praporek INRI.

Series Navigation<< Kapličková boží muka s obrazem Ježíše na rozcestí Farní ulice v LipovéKunertův kovaný kříž u hřbitova v Lipové >>
Tagy