weby pro nejsevernější čechy

Kříž před domem čp. 20 v Dobrné

Součástí opěrné zdi, která vytváří terasu nad silnicí před domem čp. 20 v Dobrné, je kříž.

Kříž se nachází na úrovni vozovky a z obou stran je „obestavěn“ zdí, zasahující do cca 1/3 výše samotného soklu. Směrem do zahrádky na terase je obkroužen drátěným plotem. Ze zdi částečně přečnívá směrem k silnici nejnižší stupeň. Na něm sedí s úrovní zdi základna soklu, vpředu s rytým obrysem zrcadla, v němž porost mechu a lišejníků zakrývá letopočet (snad 1860).  Tvarovaná horní hrana do dvou lišt nese vlastní tělo soklu. To má ve spodní části malý vpadlý obdélník s vystupující výplní, nad ním zhruba stejně hluboký velký obdélník, snad kdysi místo pro nápis či obraz. Nad polem pod hlavicí květinový reliéf. Postupně se rozšiřující profilované lišty nesou jednoduchou hlavici, na jejíž římse je dvoustupňový sokl se silně orezlým křížem. Ten má ve spodní části lyrovitou ozdobu, tělo kříže je ozdobeno rostlinným dekorem a vrypy. Pod nohama Krista nápisová tabulka s girlandou, konce břeven tvarovány do trojlístku a vyplněny reliéfní květinou. Nad hlavou Ukřižovaného takřka nečitelná tabulka INRI.

Series Navigation<< Kříž u plotu před domem čp. 135 v DobrnéCentrální kříž hřbitova v Huntířově >>
Tagy