weby pro nejsevernější čechy

Kříž u silnice (nad domem 120) v Nových Křečanech

U silnice v Nových Křečanech (poměrně daleko od domu čp. 120) stojí siluetový kříž.Dva schodové stupně, ten spodní od silnice zavalený hlínou a zarostlý travou, zbytek místy porostlý mechem. Dvoustupňový sokl se širokou horní římsou. Na čelní straně vrchní užší části reliéfní zrcadlo s třásněmi s kuličkou ve spodních rozích, nahoře s mašlí. Rytý nápis špatně čitelný, spodní řádky vybarveny černou. Na spodku kříže dvoudílná plechová silueta ohraničená věncem, s nápisem. Na subtilním zdobném kříži plechová silueta Krista, nad jeho hlavou šikmá cedulka INRI.

Informace o kříži jsou k nalezení v prospektu Sakrální památky v krajině Českého Švýcarska, který vydala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v roce 2014:

Pískovcový kříž z poloviny 19. století při silnici v Nových Křečanech byl cenný způsobem spojování plátu použitého plechu u kovaného kříže a netradičním stylem vzpěr siluet. Původní torzo siluet bylo zakonzervováno a předáno obci Staré Křečany. Na restaurovaný kovoý kříž byla osazena nová silueta Krista a tabulka s nástroji ukřižování. Nový nápis odkazuje k symbolům ukřižování: „Denn so liebte Gott die Welt, Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde gehe, sondern ewiges Leben habe.“

Restaurátoři: Jan Fedorčák (kámen), , Miloslav Petrášek (kov), Michal Janovský (malba)

Series Navigation<< Kamenný kříž naproti domu 97 v Nových KřečanechKříž u bývalého hřbitova v Lísce >>
Tagy