weby pro nejsevernější čechy

Kříž u železničního mostu mezi Okrouhlou a Skalicí u České Lípy

Nedaleko železničního mostu, po němž trať mezi Novým Borem a Českou Lípou překonává silnici mezi Okrouhlou a Skalicí u České Lípy, stojí před začátkem obce Okrouhlá u mostku mezi stromy kříž.

K mému velkému překvapení se stále ještě v krajině dá narazit na památky, které v okamžiku jejich shlédnutí „oficiálně“ neexistují. Nejsou v tu chvíli evidovány na mapy.cz, na webu Drobné památky, nepíše o nich Spolek Drobné památky severních Čech. Pokud selhávají tyto zdroje, pak v podstatě nemá smysl hledat kdekoli jinde, a do katalogu diecéze jaksi přístup nemám…

Přitom křížek vypadá velmi zachovale, hádal bych nedávnou opravu – jen prostě informace chybí.

Vedle silnice v terénu z kamenných bloků poskládaná základna, zarůstající mechem a travou. Na ní kvádrová patka soklu s mělkým obdélným nápisovým polem na čelní straně (rytý nápis takřka nečitelný, letopočet snad 1849), na horní hraně zaoblená lišta, na niž navazuje samotný sokl. Na čelní straně po stranách dva pilastry, mezi nimi dole trojitá ratolest, nad ní obdélné pole v rámu (nápis? reliéf?), v nejvyšší části mělká nika se spodní římsou. Na její úrovni jsou vrchní konce pilastrů ozdobeny květinovým reliéfem a ozdobenými hlavicemi, které nesou vrchní, masivní část soklu – z několika říms tvořenou hlavici pro kříž. Ten je zasazen v trojitém schodišťovém soklíku a nevypadá jako původní. Ploché železo, na němž je malovaná silueta Krista.

Series Navigation<< Kříž před městským hřbitovem v Roudnici nad LabemKříž v zahradě domu čp. 2 v Horním Pihelu >>
Tagy