weby pro nejsevernější čechy

Kříž před kostelem Navštívení Panny Marie v Lobendavě

Na prostranství bývalého hřbitova před kostelem Navštívení Panny Marie v Lobendavě za vstupní branou u dlážděné cesty stojí kříž.

Jak je vidět z fotografií, i tento kříž v nedávné době prošel obnovou stejně jako jeho kolegové nedaleko u mostku a ve vedlejší ulici. Ale zcela stejně ani v tomto případě nelze dohledat jakékoli info o proběhlých pracích. Přitom kříž prošel nejen opravou, ale i viditelnou proměnou…

Stav kříže v roce 2020
Stav kříže v roce 2020

Kříž umístěn v travnaté ploše v prostranství, částečně vymezeném tesanými kameny. Sokl je mírně kónický, směrem k hlavici se zužuje. Spodní širší část je zdobena mírně obdélnými poli s vykrojenými rohy, na čelní straně je pole vystouplé, na bocích vpadlé. Na vyšší etáži, do které sokl přechází projmutou lištou, jsou na bocích obdobná (pouze mnohem větší) pole jako ve spodní části. Na čelní straně jsou dvě oválná pole, ve spodním je Mariagram, v horním písmena IHS s křížkem. Mezi nimi je tvarované vystouplé částečně obdélné pole s nápisem: ICH LIEBE DICH / O GOTT / BESTÄNDIG / BIS IN TOD // MILUJI ŤE / Ó BOŽE / NEUSTÁLE / AŽ DO SMRTI (ponecháno včetně pravopisné chyby).

Hlavice je dvouetážová, z projmutého středu je vyveden čep na novou kovovou lampu. Kříž vzepřen opěrou ze zadní strany, jeho vzhled je přepracován – ve spodní části přibyla oválná nápisová destička doplněná ornamenty Es ist / vollbracht. Praporek s písmeny INRI nad hlavou Krista je jinak směrován a přemalován na bílo. Konce břeven mají místo trojlístkových lilií složitou ornamentální ozdobu s malým reliéfem květiny ve středu.

Najít se nedá nic… Žádná datace, žádná historie, žádné info. Zda jde o volnou fantazii či obnovu dle nějakých dochovaných materiálů – kdo ví. Stejně tak kdo ví, kdo a z jakých prostředků (a za kolik) opravu realizoval.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v LobendavěKříž u domu čp. 79 v Lobendavě >>
Tagy