weby pro nejsevernější čechy

Kříž v Martinově údolí ve Cvikově

V severní části Cvikova poblíž léčebny TBC je na trase žluté turistické značky v Martinově údolí kříž.

O křížku informuje web Spolku Drobné památky severních Čech:

Kříž stojí na pravé straně silnice, vedoucí ze Cvikova do Rousínova, asi 100 m před plicní léčebnou v Martinově Údolí.

Dřevěný kříž stojí na nízkém kamenném podstavci. Původně zde byl osazen mohutný litinový kříž, který byl v nezjištěné době po 2. světové válce ulomen. Kříž stojí mezi dvěma lípami.

Ve staré cvikovské kronice se uvádí, že kříž zřídil v roce 1860 Johann Schindler. Mohutný, asi 1 m vysoký blok mlýnského kamene ve tvaru otupené pyramidy se zkosenými rohy nesl tehdy silný železný kříž s oválnou deskou a nápisem: „O, lieber Christ, verzage nicht wenn die Leiden drücken. Übersteh nur deine Pflicht, Jesus wird dich erquicken.“ (Milý křesťane, nezoufej když tě utrpení tlačí. Vytrvej jen ve své povinnosti, Ježíš tě osvěží.). Pod tím stálo: „Errichtet im Jahre 1860 von Johann Schindler von hier, in dem fromme Sinne seiner guten Mutter.“ (Postaveno v roce 1860 zdejším Johannem Schindlerem ve smyslu zbožného přání jeho dobré matky.). Kolem kříže stojí v kruhu plot a celek stíní dvě lípy.

Oprava kříže, říjen 2005: Z původního litinového kříže zůstala pouze patka, zasazená v podstavci. Protože osazení velkého litinového kříže by bylo velice náročné, rozhodli jsme se pro větší dřevěný kříž, který byl s litinovou patkou spojen kovovým pouzdrem. Dřevěný kříž vyrobil a osadil člen sdružení Kamil Ešner z Nového Boru, náklady na opravu uhradil Městský úřad ve Cvikově.

Víc o křížku těžko někdo něco ví.

Series Navigation<< Kříž před domem čp. 322 v ulici 9. května v Kamenickém ŠenověKříž v Naději >>
Tagy