weby pro nejsevernější čechy

Polský kříž mezi domy čp. 187 a 114 v Heřmanicích v Podještědí

Nedaleko České hospody v Heřmanicích v Podještědí na polní cestě mezi domy čp. 187 a 114 stojí kamenný Polský kříž.

Tradičně by o kříži nebylo k dispozici žádné info, naštěstí se pohybujeme na území Lužických hor a tudíž lze čerpat z perfektního webu, který se jim věnuje:

Asi 400 m severozápadně odtud stojí u staré cesty za Českou hospodou kamenný Polský kříž z roku 1813, který byl podle místní pověsti postaven nad hrobem neznámého polského důstojníka. Na jeho soklu je oválná deska s dnes již téměř nečitelným německým nápisem.

Alespoň tedy něco. Kříž je překvapivě zachovalý. V mírném stoupání dva kamenné schodišťové stupně, nezvykle uspořádané na zadní hranu do svahu. Vcelku čisté, na těsno pospojované kovovými skobami. Na nich základna soklu kříže, kvádr tvořený pečlivě seskládanými nahrubo opracovanými kameny. Navazuje o něco užší vlastní tělo soklu, tvořené stejně. Mírně se zužuje směrem vzhůru, na čelní straně má oválnou nápisovou desku s hustým, leč velmi obtížně čitelným nápisem. Na horní straně soklu, tvarované do čehosi jako oblouk, jsou paprsky(?), mezi nimiž je klenák a na jeho pohledově levé straně kamenný květ. Na vrchu na malém podstavci stojí mohutný kamenný kříž. Konce břeven jsou rozšířeny a kryty „stříškou“, v místě jejich křížení je kruhový výklenek, a pod ním dvě kovové skoby, snad zbytky po Ukřižovaném.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v Heřmanicích v PodještědíCentrální kříž hřbitova v Rybništi >>
Tagy