weby pro nejsevernější čechy

Kříž u polní cesty za domy čp. 238 a čp. 323 ve Chřibské

Ze silnice, směřující podél toku Chřibské Kamenice ze Chřibské směrem do Horní Chřibské a Krásného Pole, odbočuje u domů čp. 238 a čp. 323 místní cesta. Vpravo od ní, ve svahu nad mokřinou s malým rybníčkem, stojí pod stromem zbytek kříže.

Není tu na pahorek žádná zřejmá cesta, jde o zapomenuté místo, ač sám sokl křížku je velmi pro zdejší oblast netypický (nicméně nedaleko má „sourozence“).

Tělo soklu je totiž tvořeno nikoli hranolem, ale rýhovaným sloupem. Srovnatelně řešených křížů je ve výběžku jako šafránu (napadá mne jich jen pár – kříž u mostu v ulici Petra Bezruče ve Varnsdorfu, kříž na konci ulice Závoznické ve Varnsdorfu, kříž na náměstí E. Beneše ve Varnsdorf u fary). Ani jeden z nich ale dle mého soudu neměl tak mohutnou hlavici jako je ta, která se tu povaluje rozlomená na zemi (podle fotek už minimálně od roku 2019).

U stromu dva schodové stupně (ten spodní už v terénu zaniká), silně poškozené a zarůstající. Na nich hladký nízký kvádr, který má na odvrácené straně obdélníkové vybrání s rytým nečitelným nápisem. Pod sloupem postupně se zužující odstupňovaná kruhová základna. Následuje samotný rýhovaný sloup. Na něm nápisové oválné pole, věnčené reliéfní girlandou, směřující stejně jako nápis na základně od obce k plotu. Není patrné, zda v tomto směru kdysi dávno vedla nějaká cesta. Rytý nápis je takřka nečitelný. V blízkosti soklu je na podestě uložena rozpůlená masivní hlavice, z níž zřejmě někdo vylomil kříž.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v Horní ChřibskéKříž u kaple svatého Josefa v Rybništi >>
Tagy