weby pro nejsevernější čechy

Kříž (původní centrální) na hřbitově v Čížkovicích

Na hřbitově v Čížkovicích západně od hřbitovní kaple stojí kříž, který jsem považoval za ten hřbitovní hlavní, než jsem objevil skutečný centrální.

Kříž sice stojí v řadě normálních hrobů, ale nevypadá, že by k nějakému patřil. Spíš působí dojmem, že hřbitov byl možná původně menší a toto je původní, starší centrální kříž. Stojí jen tak v trávě, na nehrobovém soklu bez nápisů…

Mou domněnku snad potvrzuje dodatečně nalezený zdroj informací ->

Císař Josef II. vydává dne 23. 8. 1784 dekret o zákazu pohřbívání uvnitř měst a obcí. Tak se také stalo, že starý hřbitov u kostela byl zrušen a nahrazen v roce 1793 zcela novým farním hřbitovem na Cíglšenku, (Ziegelšenk, „Ziegelschenke“). Dnes Na Svobodě. 

Nový farní hřbitov byl založen na farních pozemcích za obcí v roce 1793. Ve farní kronice se však uvádí u roku 1895 v poznámce o místním starém hřbitově že byl založen již roku 1785.

Pozemek hřbitova se rozprostíral od branky, až za kapli na hřbitově. Posledním hrobem u zdi byl například hrob kněze Josefa Žoldy, který zemřel + 29.5.1795 Čížkovice, a tak byl na novém hřbitově pohřben mezi prvními.

Až v roce 1895 byly obcí přikoupeny další pozemky od místní fary a hřbitov byl za kaplí dále rozšířen o novou část s novým křížem.

Nízký kamenný sokl drží pohromadě už jen silou vůle. V trávě zarostlá nízká základna čtvercového půdorysu, na ní první stupeň soklu, s horní oblou lištou. Vlastní nízké tělo je rozpraskané a místy neuměle vyspravované. Trhá se zřejmě shora od reznoucího zapuštění kříže, nízká hlavice je puklá v půli a bok je roztříštěný na mnoho kusů.

Kříž je nezvyklého provedení – robustní, s rozšiřujícími se konci břeven zdobenými pěticí vystouplých „kuliček“. V místě křížení břeven místo obvyklé paprsčité svatozáře nad hlavou ukřižovaného Krista čtverec postavený nakoso, na trámech boží oko, nad ním na trámu cedule INRI.

Series Navigation<< Kříž u odbočky do NPP Peklo mezi Karbou (Zahrádky) a KvítkovemCentrální kříž hřbitova v Čížkovicích >>
Tagy