weby pro nejsevernější čechy

Kříž severovýchodně na rozcestí ve Lkáni

Na severovýchodním okraji obce Lkáň stojí u rozcestí silnice, vedoucí na Sedlec, skryt mezi akáty kříž.

Na obecním webu jen zmínka „Další pamětihodností jsou boží muka z roku 1830„.

K základové desce čtvercového půdorysu vedou kamenná stupně. Na desce patka soklu, úzký kvádr čtvercového půdorysu s oblou lištou na horní hraně. Na ni nasedá vlastní tělo soklu, štíhlého a vysokého. Na jeho čelní straně je v horní polovině mělká (prázdná) nika, pod ní reliéf s květinou. Přesahující nižší hlavice, rozšiřující se stupňovitě směrem vzhůru, má na spodní hraně zubořez. V horní rovné ploše hlavice je vsazen kovaný kříž. Spodní rozšířená a přetočená část je zdobena rozvilinami. Zbytek kříže rovný, bez ozdod, jen konce břeven jsou tvarována do trojlístku. V místě křížení trámů je ze zadní strany přinýtována vzpěra, ukotvená do zadní části plochy hlavice.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v KlapémZmizelý kříž na jižním okraji Dlažkovic mezi domy čp. 71 a 63 >>
Tagy