weby pro nejsevernější čechy

Kříž u domu 61 v Nových Křečanech

U silničky v Nových Křečanech mezi domy 222 a 61 stojí lavička, sloupek s mapou a také kříž.Kříž poněkud zaniká v sousedství obřího sloupu s vedením, čelní stranou je natočen do plotu sousedícího domu, směrem do louky ho zakrývá rododendron. Jinak je (až na samotný kříž) vcelku zachovalý.

Dva schodové stupně, které kupodivu drží pohromadě i bez viditelných kovových skob. Kamenný sokl ve spodní části širší a hladký, navazuje vyšší, uskočená část. Na přední straně plastické zrcadlo s obloukem nahoře. Vrch je tvarován do oblouku, ve kterém je pod jednoduchým lemem plastický trojúhelník – nejspíš symbol Nejsvětější Trojice. Ze zadní hladké strany je patrno, že jde o jeden kus kamene. Na vrcholu osazen kovový kříž, podepřený vzadu mohutnou (až naddimenzovanou) vzpěrou, ukotvenou do nejspodnějšího schodového stupně. Jedna ozdoba je v místě spojení s křížem, druhá na úrovni vrcholu soklu. Kříž má několik otvorů, možná po nějaké chybějící konstrukci pro siluety Kalvárie. Po těch ale není ani stopy. Vrch kříže je vyřešen poněkud zvláštně, je na něm další kříž, vyrobený z překřížených pásů tlustého plechu.

Series Navigation<< Kříž naproti domu 144 ve Starých KřečanechKříž u silnice v Knížecím >>
Tagy