weby pro nejsevernější čechy

Kříž v ulici Rudé Armády v Droužkovicích

Uprostřed obce Droužkovice na trávníku u průjezdní ulice Rudé Armády před domem čp. 59 stojí kříž.

Masivní kamenný kříž je sice kulturní památkou, ale záznam v Památkovém katalogu je stručný:

Kříž s korpusem stojí na vysokém, hranolovém, odstupňovaném soklu. V dolní části soklu se nachází datace k roku 1738, v horní části je mělká nika s reliéfem Panny Marie. Jedná se o jedno z barokních děl nedaleké kamenické huti v Černovicích.

Původní evidenční list památky je obšírnější:

Na vysokém hranolovém odstupňovaném soklu členěném energickými římsami ve spodní části nečitelný nápis s datováním z roku 1738. V horní části soklu v mělké nice vysoký reliéf stojící Madony ve splývavém šatě zřaseném velkými záhyby, s rouškou přes hlavu. Na soklu kamenný krucifix vyúsťující ze skály doplněné lebkou a zkříženými hnáty. Kříž masivní, Ukřižovaný s mírně pokrčenými koleny, s ranou na pravé straně hrudi, s bederní rouškou a s hlavou korunovanou trnovou korunou mírně nakloněnou na pravé rameno s pohledem upřeným dolů.

Na wiki je v popisu obce bez bližších údajů zmínka, že kříž nestojí na svém původním místě:

Před dům čp. 59 byl přestěhován pískovcový kříž se sochou Krista z roku 1738.

Series Navigation<< Kříž v NadějiKříž u kostela svatých Šimona a Judy v Lipové u Šluknova >>
Tagy