weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Kralupech nad Vltavou

Na středové cestě hřbitova v Kralupech nad Vltavou stojí na jedné z křižovatek centrální kříž.

Web o městě uvádí:

Centrální litinový kříž na kralupském hřbitově je z roku 1897 a v roce 2004 byl restaurován.

Kříž je kulturní památkou:

Kříž, umístěný osově na vstup, se nachází ve střední části hřbitova. Jedná se o litinový kříž s korpusem Krista, umístěný na mohutném litinovém hranolovém podstavci, jehož celková výška dosahuje přibližně 3,5 m. Kříž spočívá na novodobé odstupněné podestě z umělého kamene. Architektonicky pojatý litinový podstavec vrcholí římsou, která vynáší atiku s motivem cimbuří. Prostor pod římsou dekoruje vlys slepé kružby. Nároží jsou okosena a zdůrazněna opěráky, ukončenými pultem s čely s rozvilinovým motivem. Čela jsou vyplněna čtyřmi litinovými deskami s nápisy frakturou. Čelní deska nese nápis: „Odpočinutí / lehké dejž jim PANE / a swětlo wěčné / ať jim / swítí“, zadní pak „POSTAWEN 1897“. Na západní straně je umístěn nápis: „Duše pak / sprawedlivých / jsou w ruce / Boží / a nedotkne se / jich muka / smrti. / Moudr.3.1.“, na východní straně pak: „BŮH / pak i Pána / wzkřísil: / i nás wzkřísí / mocí swou / I.Kor 6.14.“ Socha Krista, znázorněná podle běžného schématu, je pozlacená a anatomicky přesně propracovaná; kříž je rozměrný, jednoduchý, s výraznými výstupky a s nápisovou páskou JESUS / NAZARE / NUS / REX / JUDAORUM. Socha Krista je pozlacená, znázorněna v tradičním pojetí. 

Předmětem ochrany je litinový centrální kříž na předmětném pozemku.

Litinový kříž s korpusem a neogoticky ztvárněným podstavcem představuje kvalitní práci z konce 19. století (na jedné z nápisových desek datován 1897), záměrně zhotovený podle staršího vzoru. Tento archaizující kříž, který je dominantou kralupského hřbitova a zároveň dokladem rozvoje města na konci 19. století, zasluhuje památkovou ochranu jak z uměleckohistorického, tak z kulturněhistorického hlediska.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně uvádí:

Do středu hřbitova byl umístěn litinový osmimetrový kříž s tělem Krista. Odlila ho Pražská železářská společnost. Po rozšíření hřbitova ve 30. l. 20. stol. byl kříž přemístěn na dnešní místo.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v HolubicíchCentrální kříž hřbitova v Petrovicích >>
Tagy