weby pro nejsevernější čechy

Kříž u hřbitova ve Starých Křečanech

Na konci hřbitova ve Starých Křečanech, venku mimo jeho areál, tam, kde končí cihlová ohradní zeď, stojí zapomenutý a ošuntělý kříž.

Možná kdybych byl schopný přelouskat silně poškozený nápis na čelní straně, dozvěděl bych se, proč je kříž mimo město, na tak podivném místě mimo vnitřní plochu hřbitova. Takhle nevím nic.

V mírném svahu u cesty kolem hřbitovní zdi v přerůstající trávě stojí mechem zarostlý čtvercový podstavec, na něm hranolový odstupňovaný sokl, zakončený obloukem. Na přední straně na vystouplém zrcadle takřka nečitelný nápis, na jehož spodní části je zřejmě jméno a letopočet. Snad Phillip, Philipp, Thorn, Horm? 1893, 1834? Nevím, nedokážu víc rozeznat. Horní oblouk je ohraničen dvojitým lemem. Vsazen je v něm vysoký kovový kříž z pásoviny, bez ozdob a bez Krista.

Series Navigation<< Kříž poblíž domu 19 ve Starých KřečanechKříž u silnice poblíž domu 8 ve Starých Křečanech >>
Tagy