weby pro nejsevernější čechy

Hacklův kříž u kostela Nejsvětější Trojice v Andělské Hoře

Severozápadně od kostela Nejsvětější Trojice v Andělské Hoře stojí v lukách pod stromem kovový kříž, zvaný Hacklův, v mapách.cz označený jako Anenský.
O těchto drobných památkách se ve valné většině nedá najít nic, maximálně sem tam potvrzení jejich existence. Zde jsme ale na Karlovarsku, tudíž se stačí podívat na web Památky a příroda Karlovarska:

Kovaný železný kříž od neznámého autora, nazývaný Hacklův kříž (Hackl-Kreuz) nebo také Schuttův kříž (Schutt-Kreuz), byl vztyčen v roce 1836 patrně na místě staršího kříže mezi dvěma lípami nedaleko rozcestí při staré cestě vedoucí pod vrchem Moderberg do Andělské Hory asi 400 metrů severozápadně od vsi Žalmanov (Sollmus). Kříž v této poloze je prvně zachycen již na mapě 1. vojenského josefského mapování z šedesátých let 18. století. Podle mapy stabilního katastru z roku 1842 se místu říkalo „Beim Kreuz“ (U kříže).

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Bývalá cesta kolem kříže přestala být využívána a postupně zanikla. Z břevna kříže byla stržena původní nápisová tabulka, která v roce 1963 ležela vedle kříže. V roce 2007 pan Václav Hrázský z Andělské hory kříž přenesl a druhotně postavil u studánky pod chráněnou Alvíninou lípou na louce asi 50 metrů severozápadně od areálu kostela Nejsvětější Trojice asi 400 metrů jihozápadně od obce Andělská Hora (Engelhaus). Zároveň nechal zchátralý kříž celkově renovovat a opatřit novou nápisovou tabulkou.

Kovaný železný kříž na podstavci. Vysoký kovaný dvouramenný vrcholový kříž s jetelovým zakončením ramen nese na horním křížení ramen litinovou figurální plastiku Ukřižovaného Ježíše Krista. Nad ním bývala původně patrně připevněna nápisová tabulka pravděpodobně s nápisem „INRI“ (zkratka latinských slov Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský). Na dolním vodorovném břevně jsou připevněny dvě pozlacené plechové obrysové postavy patrně andělů. Svislé břevno je z přední strany zesíleno kovanou železnou vzpěrou.

V horní část svislého břevna kříže je připevněna nová plechová nápisová tabulka s kovaným rámem s česko-německým textem: „Zastav se a zamysli se! Měj rád toto místo, tak jako dlouhá řada generací po mnoho staletí před Tebou. . . . Bleib stehen und werde nachdenklich! Hab kern diesen Platz so, wi di lange Reihe der Generationen w¨hrend vilen jahrhunderten von dir.“ a signatura a datace opravy kříže: „V.H. renov. 2007“. Původní nápisová tabulka nesla německý text: „Ein Kreuz am Weg, gehst Du vorbei, so denk, was dessen Bedeutung sei, steh betend still, Du bist ein Christ, der durch den Herrn erlöset ist“ (Kříž na cestě, po které jdeš, přemýšlej, jaký je jeho význam, postůj v tiché modlitbě, Ty jsi křesťan, který je vykoupen Pánem).

Kříž je osazen na vrcholu nízkého dvojstupňového profilovaného žulového podstavce se zaobleným rozšířením spodního stupně. Na čelní pohledové straně spodního stupně je vysekána datace „1836“. Základnu podstavce tvoří nízká hranolová žulová deska čtvercového půdorysu.

Series Navigation<< Hraběcí kříž na vyhlídce u Rabštejna nad StřelouKříž u vstupu do areálu kostela svatých Petra a Pavla v ulici Karla Havlíčka Borovského v Oseku >>
Tagy