weby pro nejsevernější čechy

Kříž před kostelem svatého Prokopa v Jablonci nad Jizerou

Před kostelem svatého Prokopa v Jablonci nad Jizerou v mírném svahu mezi stromy stojí kříž.

Kříž je evidován jako součást areálu kostela, a ač záznam v Památkovém katalogu o něm obsahuje pouhou zmínku. Zato v Původních evidenčních listech je vcelku podrobný popis:

První: Před farním kostelem železný kříž na kamenném pískovcovém soklu, dole volutově rozšířen, nahoře zakončeném lomenou římsou, železný kříž s litinovým korpusem. Na zadní straně soklu poněkud zvětralý letopočet 1826. Pozdně empírová kamenická práce s jednou z prvních litinových prací sochařských.

DruhýLitinový kříž v kamenném soklu, umístěný pod lipou před J průčelím kostela. Podstavec pískovcový, na obdélníkovém půdorysu, zdoben volutami, mušlí a dole kasulovým rámečkem. Snad nápis, ale zcela nečitelný. Sokl natřen žlutohnědě. Kříž – ramena zdobena kovanými ornamentálními ozdobami. Korpus obrácen k J, pod ním tabulka srdčitého tvaru, kdysi s nápisem.

Series Navigation<< Kříž na rozcestí polních cest severně od RadvanceKříž u silnice č. 14 v Jablonci nad Jizerou >>
Tagy