weby pro nejsevernější čechy

Kříž na zahradě domu čp. 39 v Brložci

Za hustým plaňkovým plotem na ohradní zdi, tvořící zahradní terasu u domu čp. 39 v Brložci, se ukrývá torzo kříže.

Přehlédnutelný pozůstatek kříže nad plot vykukuje pouze zdobnou hlavicí, která je maskována květináčem jako nosič květin. Vše ostatní je kryto dřevěnými plaňkami, takže v podstatě nelze sokl ani pořádně vyfotit. Na čelní straně je hlubší vpadlé obdélníkové pole, na bocích rytý obraz zrcadla. Na soklu římsa se spodním zubořezem, zdobená po obvodu propojenými kroužky. Na čelní straně patrný kovový pozůstatek nosiče lucerny. Na zkosené horní hraně římsy stojí vyšší sokl, po obvodu na každé straně se čtveřicí reliéfních listů tvaru kříže s trojlístkovým zakončením. Na čelní straně otvor s dřevěným kolíkem. Krom poškození a prasklin nic dalšího vidět není.

Series Navigation<< Kříž u větrného mlýna na Františkově vrchu v HuntířověKříž u plotu před domem čp. 135 v Dobrné >>
Tagy