weby pro nejsevernější čechy

Kříž na Pastevním vrchu u Růžové

Na Pastevním vrchu u Růžové stojí kříž.

Kříži na vrcholu dělával v nedávné době společnost dřevěný posed, dnes je jeho sousedkou vyhlídka Růženka. A právě v textech o ní lze najít asi jediné dostupné zmínky o kříži:

Na vrcholu Pastevního vrchu stál též dřevěný kříž. Roku 1809 jej Johann Christoph Schubert z Růžové (Rosendorfu) nechal nahradit kamenným křížem s mimořádně vysokým a masivním pískovcovým soklem (střední část kříže musely vyvézt na kopec tři páry volů). Ke kříži stoupala každý rok dvě prosebná procesí. Na jaře se obec vydala prosit za dobré počasí a dobrou sklizeň a na podzim obyvatelé Růžové přicházeli poděkovat za úrodu a ochranu obce. Kříž byl renovován v roce 2005.

Jak je vidět z fotografií, renovace z roku 2005 vzala relativně rychle za své. O pár let později se kříž nakláněl v puklé hlavici, kamenný sokl nebyl v nejlepší kondici. Zřejmě současně s otevřením Růženky došlo k další opravě – sokl je sice dál mohutně porostlý mechy a lišejníky, ale je vyspraven (byť jakými zcela barevně i strukturou odlišným materiálem). Kříž se však blýská novotou a je obnoven i nápis na něm.

V terénu kvádrová základna, na jejíž čelní straně je dnes již zanesený rytý ornament – snad srdce s inicálami, těžko hádat, zda původní, nebo dílo nějakého novodobého zamilovaného. Na zkosené horní hraně další stupeň, o něco užší, na horní hraně ozdobná lišta. Na tomto stupni vlastní tělo soklu, ve spodní třetině vypouklé. Na vrchní části vpředu rytý nápis (místy takřka nečitelný – „Iohann Christvf / Schvberth / Anno 1809“, na bocích rytý obrys zrcadla s vykrojenou horní stranou. Na vrchu soklu odstupňovaná mohutná hlavice, v jejíž vrchní patce je zasazen zdobný kříž. V jeho spodní části reliéf klečící ženy (zřejmě Panna Maria). Opírá se o levé koleno, pravou nohu v dřepu. Sepjaté ruce, nad prostovlasou hlavou s bohatými vlasy svatozář ve tvaru kříže. Tělo kříže je zdobeno rostlinným ornamentem. Pod nohama ukřižovaného nápisová tabulka, podpírané hlavou anděla s křídly. V obdélné ploše s vykrojenými rohy psaný text „Vater in deine / Hände Lege ich / meinen geist“, vpravo u něho malovaná květina. Zlacený Kristus se nohama o cedulku opírá. V místě křížení břeven nad hlavou Krista kruhový terč s písmeny INRI, obklopený paprsky (svatozáří?). Konce břeven zdobeny složitým reliéfem.

Series Navigation<< Michelův kříž u domu čp. 123 v JetřichovicíchKříž v Tyršově ulici před domem čp. 434 v Dolní Poustevně >>
Tagy