weby pro nejsevernější čechy

Teuschelův kříž na Zámeckém vrchu u Vysoké Lípy

Na vrchu kopce Na Zámečku (Zámecký vrch) nad Vysokou Lípou je u vyhlídky osazen dřevěný Teuschelův kříž.

Web NP o kříži stručně informuje v sekci o drobných památkách v krajině obnovených Správou Národního parku České Švýcarsko.

Dřevěný kříž s plechovou malovanou siluetou ukřižovaného Krista zhotoven na základě soupisu sakrálních památek farnosti z 19. století, osazen do zachovaného otvoru ve skále.
Zhotovitel: Tomáš Sochor, Žitenice.
Dokončen: 2003

Kříž však zchátral a musel být obnoven:

České Švýcarsko, 21. 1. 2016 – Na Zámecký vrch ve Vysoké Lípě v národním parku České Švýcarsko se vrátil v obnovené podobě tzv. Teuschelův kříž. Kříž s plechovou malovanou siluetou zhotovený podle nově nalezené dobové fotografie vytvořil a osadil z podnětu správy národního parku umělecký řezbář Ivo Švejnoha z Dolního Falknova.

„Původní dřevěný kříž s plechovou malovanou siluetou ukřižovaného Krista byl na Zámeckém vrchu zhotoven roku 1866. Podle soupisu sakrálních památek farnosti z 19. století byl natřen na zeleno a pod siluetou v životní velikosti byla přibitá cedulka s nápisem,“ říká Natalie Belisová, historička Správy národního parku České Švýcarsko.

Na místě zaniklé drobné památky nechala správa parku v roce 2003 osadit kříž nový, vytvořený uměleckým truhlářem Tomášem Sochorem ze Žitenic. V roce 2015 se však kříž nacházel již ve zchátralém stavu a musel být nahrazen. Díky tomu, že se v mezidobí podařilo nalézt dobovou fotografii původního zastavení, bylo možné podobu kříže více přiblížit originálu.

Series Navigation<< Kříž v ulici V Úvoze v LešanechKazetový kříž na Tokáni >>
Tagy