weby pro nejsevernější čechy

Kříž na západním kraji obce Boreč

U silnice v západní části obce Boreč, kde odbočuje trasa žluté turistické značky přes Košťál do Třebenic, stojí kříž.

Podle vzhledu to vypadá na novodobý artefakt. Sokl kříže jako by byl odlit – jednoduchý kvádr s širší římsou v horní části. Na něm stojí velmi netradičně nakoso orientovaný kamenný kříž – nízká základna se skosenou horní hranou, na níž stojí kříž, zřejmě také odlitek. Původní vypadá maximálně postava ukřižovaného Krista – zda pochází z nějakého křížku, který tu kdysi stával, či je odjinud, kdo ví.

Panorama z roku 2014 ukazuje terénní úpravy místa, kdy snad mohl být kříž osazen:

Protože v roce 2012 tu nebylo nic:

Series Navigation<< Kříž u Nové HutiKříž na kostele Čtrnácti svatých pomocníků v Mělníku >>
Tagy