weby pro nejsevernější čechy

Kříž u silnice z Mařenic do Trávníku

U silnice mezi Mařenicemi a Trávníkem nedaleko kapličky stojí kříž.

O kříži na webu Spolku Drobné památky severních Čech:

Kříž stojí na pravé straně silnice z Mařenic do Trávníku, asi 150 m před odbočkou do Antonínova Údolí. Podstavec a sokl má na přední straně vyryté nápisy. Kříž stál mezi třemi lípami.

V mařenickém farním soupisu křížů a kaplí je o kříži uvedeno: „Železný kříž s barevně štafírovaným korpusem Spasitele. Na kamenném podstavci. Zřídil jej v roce 1831 Ignatz Tischer, sedlák a rychtář v Mařenicích č.p. 116, na svém pozemku při cestě do Cvikova vpravo. Nápis: Ich bin das Licht und Leben der Welt, selig ist, wer mir nachfolgt. (Já jsem světlo a život světa. Blahoslaven, kdo mne následuje). K veřejné pobožnosti věnoval Ignatz Tischer. Udržuje a slibuje závazek.“

Lípy kolem křížku byly na jaře 2007 pokáceny.

Oprava kříže, červenec-listopad 2003: Dne 21. července Mgr. Vladimír Žák opravil poškozenou hlavici a očistil všechny kamenné části. Na začátku října byl osazen nový kovaný kříž od pana Císařovského z Olešna. Opravu zaplatil obecní úřad v Mařenicích.

Kolem křížku jsou vysázeny nové stromy.

Spodní část tvoří širší hranol mírně obdélného půdorysu, horní hrana s profilovanou lištou se zužuje k tělu soklu. Na přední straně podstavce je vystouplé obdélné pole stylizované do desky s uchy, v nichž je naznačeno uchycení, hrany jsou zdobeny „korálovou“ šňůrou. Po stranách nápisu rostlinný dekor. Na ploše desky nápis, na němž neodpovídá křestní jméno výše uvedeného donátora:

1831
ZUR OFFNTLICHEN
ANDACHT ERRICHTET
VOM IGNAZ TISCHER

Na čelní straně samotného soklu je výše uvedený citát v oblouku, rámovaném girlandou. V rozích jsou reliéfní květy, nad nápisem je boží oko se svatozáří. Na bocích soklu rytý rám zrcadla s projmutými rohy a oblou horní hranou. Římsová hlavice soklu vpředu tvarovaná do mírného oblouku, na její vrchní straně oblý sokl, v němž je vsazen kovový kříž, zdobený ve spodní části rozvilinami a kovaným květem.

Aktualizace 5. 8. 2023

Stromy za těch pár let o hodně povyrostly, kříž už stojí v jejich stínu. Základna je zarostlá, kříž sám vypadá stále ještě poměrně zachovale.

Series Navigation<< Boží muka s obrázkem svatého Antonína u NadějeKříž na rozcestí polních cest severně od Radvance >>
Tagy