weby pro nejsevernější čechy

Kříž u silnice č. 14 v Jablonci nad Jizerou

V jižní části Jablonce nad Jizerou u silnice č. 14 stojí kamenný kříž.

O kříži nikde nic k nalezení, památkové ochraně nepodléhá.

Vnitřní čtvercový prostor ohraničený na třech stranách živým plotem oplocen nízkými dřevěnými plaňkami. V předních rozích kovové lampy s prosklenými svítilnami. Ve středu pozemku dva kamenné schodové stupně, na nich nízký sokl obdélného půdorysu. Následuje o něco užší hladký kamenný blok s tenkou lištou na horní straně, na němž sedí vlastní tělo soklu kříže. To se směrem vzhůru mírně zužuje, ve spodní části má nízký stupeň, na čelní straně vystouplou (prázdnou) nápisovou plochu. Vrch soklu tvoří římsová do oblouku klenutá hlavice, na jejímž středu je umístěn několikastupňový podstavec hladkého kamenného kříže s postavou Ukřižovaného, nad jehož hlavou je drobná tabulka INRI.

Series Navigation<< Kříž před kostelem svatého Prokopa v Jablonci nad JizerouMarinkův kříž východně od Vysokého nad Jizerou >>
Tagy