weby pro nejsevernější čechy

Kříž u Horova mlýna u Rabštejna nad Střelou

Nedaleko bývalého Horova mlýna u Rabštejna nad Střelou, u cest, kde dnes prochází zelená turistická značka a Naučná stezka Rabštejn, stojí mezi stromy kříž.
Ve výše zmíněném odkazu na webu o vodních mlýnech je poznámka:

U mlýna u cesty litinový kříž na pískovcovém podstavci s nápisem Johann // Graf Lazansk[i]// 1896

V terénu osazený kamenný základ, na něm odstupňovaný sokl. Zadní strana hladká, boky a čelní strana ve třech patrech – spodní širší hranol, na něj nasedá užší a nižší část, ukončená oblou římsou, nejvyšší část je vlastní tělo. Zmíněný nápis jsem přehlédl. Nízká hlavice na čelní stěně s trojúhelným štítem nese soklík, v němž je zasazen kovový kříž. Vysoký korpus nese stopy, že na něm bývalo něco připevněno, dnes na něm není ani Kristus. Zůstala jen paprsčitá svatozář v křížení břeven, kde je nápis INRI. Konce trámů jsou rozšířeny a ozdobeny reliéfy.

Series Navigation<< Kříž na rozcestí u domu čp. 31 v PodviníHraběcí kříž na vyhlídce u Rabštejna nad Střelou >>
Tagy