weby pro nejsevernější čechy

Kříž u silnice do Svojkova před osadou Plesa

U silnice ze Zákup do Svojkova za Šidlovem před osadou Plesa stojí kříž.

O kříži informuje web Spolku Drobné památky severních Čech, který zajistil jeho opravu:

Na dvoustupňovém fundamentu stojí dvoustupňový podstavec, na jehož širším spodním stupni je vpředu vystouplá plocha s rytým nápisem: ERRICHTET VON ANTON LANGHAMER AUS ALTSCHIEDEL IM JAHRE 1875. Na přední straně soklu jsou po stranách svislá vystouplá pole s hlavicí a patkou, v horní části je mělký čtvercový výklenek po osazené desce a pod ním je mělká nika s reliéfem mušle. Hlavice má do stran vysazené římsy a horní část tvoří 3 směrem vzhůru se zmenšující stupně. Do hlavice je osazen nový kovový kříž.

Oprava kříže proběhla v dubnu a květnu 2007:

Před opravou byly pískovcové části povrchově poškozeny, nápis na podstavci byl nečitelný a kříž chyběl. Opravu provedl člen občanského sdružení, restaurátor Jan Fedorčák z České Lípy, finanční prostředky na opravu věnoval člen Mgr. Petr Haupt a naše občanské sdružení.

Zřejmě od opravy nikdo kříži příliš pozornosti nevěnoval. Aktuálně kolem něho bylo vysekáno silně přerostlé křoví a nálety. A kříž samotný je opět poškozen. Hlavici chybí jeden roh, je olámaná římsa v nice i na hlavici. Sokl zarůstá mechem.

Series Navigation<< Misijní kříž u kostela svatého Václava v LovosicíchKříž před mostkem na rozcestí u domu čp. 60 v Šidlově >>
Tagy