weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí u domu 225 ve Starých Křečanech

Na rozcestí poblíž domu čp. 225 ve Starých Křečanech stojí mezi vzrostlými stromy kříž.Mírný svah v zatáčce silnice, dva schodové stupně a na jeho předních rozích dva „opilé“ patníky. Sokl ve spodní třetině širší, delší část se mírně zužuje směrem k horní římse. Na čelní straně plastické zrcadlo a nad ním reliéfní květina. Kolem květiny snad býval letopočet nebo iniciály, na ploše zrcadla není k rozeznání nic. Vrcholová římsa s obloukem, v němž je symbol trojúhelníku a nad ním zřejmě pozůstatek konzole na věčné světlo. Na netu nalezeno „Trojúhelník může znamenat například základní trojici: zrození, život, smrt. Taktéž Otce, Syna a Ducha svatého.“ Kovový kříž budí dojem, že na něm bývala plechová silueta Krista (na korpusu pozůstatky hřebů). Vrcholové konce břeven jsou ukončeny ornamentem. Zadní vzpěra, ozdobená nad podpěrným obloukem čímsi jako kovanou lilií, je ulomena, takže nic nepodpírá – na zadní hladké straně soklu je jen prázdná drážka a ve spodní části otvor pro ukotvení.

Series Navigation<< Kříž u potoka poblíž domu 12 ve Starých KřečanechKříž naproti domu 144 ve Starých Křečanech >>
Tagy