weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž třetího oddělení hřbitova ve Slaném

Hřbitov ve Slaném překvapí svou rozlehlostí a členitostí. Jak vyplývá z dostupných materiálů, byl budován postupně, po částech, které jsou dodnes patrné a de facto oddělené. A takřka každá z nich má svůj vlastní centrální kříž. Třetí kříž je oproti předchozím dvěma novější.

Z nejrůznějších městských materiálů s trochou historie okolo:

Středové kříže jsou litinové, rozdělují hřbitovní pole.
Kříž umístěny ve středu třetího hřbitova vyrobila slánská slévárna Bolzano-Tedesco na konci 19. století. V letech 2000 – 2002 byly všechny centrální kříže odborně zrestaurovány akad. malířem Markem Králíkem, restaurátorem z Prahy.

Na bocích kříže jsou nápisy:

Hospodin jest soudce / náš, / Hospodin král náš, / On zajisté spasí nás / Jsaiáš 33, 22.
Postaven L.P. / 1888
Vím, že Vykupitel / můj živ jest / a že v poslední den / ze země vstanu / a v těle uzřím Boha / svého. / Job. 19, 25.
Blahoslaveni mrtví, / kteří v Pánu / umírají. / Zjev. 14,13.Series Navigation<< Kříž u rozcestí v sedle severně od PolevskaCentrální kříž druhého oddělení hřbitova ve Slaném >>
Tagy