weby pro nejsevernější čechy

Kříž pod Jelením vrchem u polní cesty východně od Mařeniček

U polní cesty, po níž vede žlutá turistická značka z Mařenic k vyhlášeným skalním reliéfům (Útěk do Egypta, Kamenný oltář), stojí nedaleko rozcestí mezi stromy uschován kříž.

Kříž je nejen mezi stromy ukryt, on se mezi nimi doslova „topí“. Vykukuje z terénu, jako kdyby ho někdo polovinu zatloukl do země…

Web Spolku Drobné památky severních Čech informuje:

Kříž stojí pod lipami na levé straně staré polní cesty z Kunratic u Cvikova přes Třídomí do Mařenic, asi 450 m severozápadně od Jeleního vrchu.

Prastarý kříž obklopují tři mohutné lípy, spodní část soklu s podstavcem jsou zapadlé hluboko v zemi. V horní části hlavice bylo na třech místech ukotveno železo, na kterém byl zřejmě kdysi kříž s plechovými postavami svatých.

Foto se zbytkem původního kříže na webu Spolku

Oprava kříže, květen 2005: Zbytky železa z hlavice byly odstraněny a na místech zapuštění původního kříže byly vysekány otvory pro nový kříž. Protože hlavice, spojená se soklem mohutným zkorodovaným čepem, byla již naprasklá, došlo k jejímu rozlomení.

Rozlomená hlavice na fotce na webu Spolku

Při opravě byla proto nově slepena a po obvodu stažena kovovým páskem. Do otvorů v hlavici byl pak osazen nový kovaný kříž s malovaným korpusem Krista, který vyrobil kovář p. Pokorný z Děčína. Finanční prostředky na opravu věnoval Obecní úřad v Mařenicích, na opravě se za sdružení podíleli Jiří Stránský, Miroslav Pröller a Jiří Kühn.

Na první pohled sokl vypadá, jako kdyby na něj hlavice ani nepatřila, vzhledem k jeho subtilnosti působí nepatřičně. Spona na hlavici rezne, ale drží. Na zadní straně soklu patrné místo, kde byla kotvena vzpěra původního kříže,

Series Navigation<< Kříž pod Botou u polní cesty jižně od MařenicKříž naproti domu čp. 41 v Mařeničkách >>
Tagy