weby pro nejsevernější čechy

Kříž u domu čp. 68 v Království u Šluknova

Takřka na konci jedné z vedlejších místních komunikací v jihovýchodní části Království u Šluknova stojí mezi stromy u domu čp. 68 kříž.

V cípu mezi rozdělujícími se cestami takřka zakryt mohutnými listnáči stojí kříž v trávě, ohraničen poničeným plůtkem. Z něj stojí rohové kamenné sloupky se zádlaby, plaňkové plůtky jsou devastované, zadní a levý vyvalené. Před předními sloupky přesahuje kamenný schodový stupeň, další je umístěn uvnitř oplocení. Na něm stojí sokl sloupu, ve spodní části rozšířený do nižšího hladkého kvádru, na jehož horní hraně je široká profilovaná lišta, přecházející ve vlastní tělo soklu. Na čelní straně obdélný hlubší výklenek, v němž zřejmě bývala nápisová deska, seskládaná ze střepů vlevo od patky soklu na schodovém stupni. Nad prázdným výklenkem další zádlaby neznámého účelu – snad do nich mohl být ukotven nosič lampy? Hlavice s římsou je v přední části vyvedena do oblouku, v horní části je do ní zasazen kříž s lištou, nesoucí postavy Kalvárie. Hlavice pod touto lištou je směrem do boku do hloubky prasklá a vydrolená, trn a spodní část kříže rezne. Kříž je podepřen ozdobnou vzpěrou, ukotvenou do zadní části hlavice. Pod křížem na ke kříži přišroubované liště vlevo Panna Maria s rukama složenýma před tělem, vpravo svatý Jan Evangelista natočený bokem a rukama nataženýma před sebe. Mezi nimi ozdobný reliéfní dekor. Kříž je plochý, hladký – pouze v místě křížení nad hlavou ukřižovaného Krista nápis INRI a konce trámů bohatě zdobeny prosekáváním a reliéfy.

Nápis na rozlámané desce (bez záruky):

Was ich für dich ge- / tragen, / Gelitten ohne Kla – / gen, / Soll dieses Kreutz / dir sagen. / Ich duldete für dich. / Gehst, Wand´rer, du / vorüber, / Denke wenigstens / am mich! / 1890.

 

Series Navigation<< Boží muka u cesty ke Královskému smrku u Dolského mlýnaCentrální kříž hřbitova v Království u Šluknova >>
Tagy