weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí v Hostěnicích

Na rozcestí v jižní části obce Hostěnice stojí ve stínu stromu před domem čp. 35 opravený kříž.

U cihlové zdi ve svahu zřejmě původní základ, sokl, dodržující tvarové zvyklosti, vypadá odlit z umělého kamene. Spodní část, kvádr zakončený oddělovací odstupňovanou oblou lištou, nese vlastní tělo, hladké a bez ozdob. V přední části je pouze vpadlé obdélné rámované zrcadlo, v němž je vlepeno jakési zlaté pozadí a na něm reprodukce – snad sedící Panna Maria s Ježíškem na klíně, těžko hádat, zda jde o klanění králů… Jednoduchá hlavice, seskládaná z několika říms, už má olámané hrany, na její horní hraně leží cedulka o využitém dotačním titulu (s logem Evropské unie). Na hlavici je umístěna masivní patka kříže, tvarovaná do dvou etáží. V ní je zasazen relativně malý kříž, z jednoduché pásoviny. Konce břeven tvarovány do trojlístku, stříbrná postava Ukřižovaného, nad jeho hlavou cedulka INRI.

Panorama z roku 2014 ukazuje, že kříž tu stál, sokl byl ve viditelně horším stavu a kříž byl nahnutý směrem k silnici…

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v BíliněCentrální kříž hřbitova v Brozanech nad Ohří >>
Tagy