weby pro nejsevernější čechy

Kříž na jihovýchodním okraji Dubnice

Na konci svahu u křižovatky polních cest jihovýchodně od Dubice na trase žluté turistické značky stojí mezi vzrostlými stromy kříž.

Web Spolku Drobné památky severních Čech na jihu obce sice popisuje křížek, ten ale vypadá zcela jinak a takový jsem nikde nenašel. Tento křížek na okraji luk u cesty již také není v nejlepší kondici a pozornost by si zasluhoval. Kříž samotný se proplétá mezi větvemi, sokl stojí na podstavci posunutý o několik centimetrů na koso.

Základnu tvoří dva schodové stupně, kolem nichž kdysi býval plůtek, z něhož zbyl jeden jediný patník v pravém předním rohu. Na kovovými skobami zpevněných blocích stojí sokl (jak již zmíněno, mimo osu). Kvádrová patka soklu obdélného půdorysu má na čelní straně vpadlé zrcadlo s ujmutými rohy, v němž je nápis na třech řádcích, ukončený letopočtem 183?. Horní hrana patky je ozdobena několikanásobnou lištou, zužující se k samotnému tělu soklu.

Sokl nese na čelní straně stopy barvy – byl nabílen, nápisová plocha se zaoblenou horní stranou, nad níž je 7 šesticípých hvězdiček, je černá. V zaoblení jsou písmena AD(?) a pod nimi 6 řádků špatně čitelného textu. Ostatní strany hladké.

Přesahující hlavice na soklu má na čelní straně v zaoblení pod ozdobnou římsou trojúhelníkové boží oko. Nad ním je k hlavici a spodní části kříže přichycen hák na lucernu. Kříž nesoucí Krista je ze zadní strany podepřen mohutnou vzpěrou, ukotvenou do soklu i do patky.

Series Navigation<< Údajný kříž v polích východně od DubniceKříž před kostelem Narození Panny Marie v Dubnici >>
Tagy