weby pro nejsevernější čechy

Kříž u parku v Rumburské ulici v Krásné Lípě

U silnice z Krásné Lípy na Rumburk u malého parčíku mezi stromy stojí siluetový kříž.

Myslel jsem si, že s dostupnou literaturou nebude o kříži problém něco najít, navíc s podporou toho, že je zjevně nedávno opravovaný. Bohužel to nějak nevyšlo.

V knize Putování po duchovním panství Krásnolipska Natalie Belisové je k silnici z KL na RBK situován (pokud jsem něco nepřehlédl) jediný kříž – Münzelův (Münzels Kreus, Liessen Kreuz). Bohužel bez fotky, bez mapky, jen s údajem, že je nechal postavit Josef Münzel z čp. 61. Ovšem tohle číslo popisné dnes v blízkosti téhle ulice nefiguruje. Popis příliš nepomůže, po v knize zmiňovaném nápisu a dataci ani stopy, a siluetových křížů je povícero. Tady je navíc problém, že na nové přemalbě všechny tři postavy pod křížem vypadají zcela stejně, nejen oblečením, ale i pohlavím – ať dělám, co dělám, apoštola Jana nevidím ani v jedné…

Na webu města kříž figuruje jako bezejmenný v galerii z roku 2011, zřejmě čerstvě po opravě:

Kříž na Rumburské ulici na webu města

Do oprav křížků se v regionu pouští buď samotné obce, nebo je financovala o.p.s. České Švýcarsko či MAS Český sever (dříve Šluknovsko). Ale google nedohledá nic.

Mezi čtveřicí vzrostlých lip na úrovni terénu kamenné kvádry, kdysi pospojované kovovými skobami – dnes už poněkud rozestouplé a zarůstající. Na nich patka čtvercového půdorysu, nabílená stejně jako zbytek soklu, s horní stranou zkosenou do nízkého jehlanu. Spodní nízká širší část soklu, nasedající na patku, má rýhované stěny, nad nimi je profilovaná lišta. Sokl pokračuje vlastním tělem, které má s výjimkou zadní strany na bocích ryté obdélné zrcadlo s vykrojenými rohy. Na čelní straně snad býval nápis, na bocích je uprostřed reliéf „větrníku“. Stěny kolem zrcadel jsou rýhovány stejně jako spodní část. Vrch soklu pod hlavicí tvoří odstupňované římsy, oddělené ornamentální lištou. Hlavice je nezvykle vysoká a zakončená věncem z koulí. V mírně vyvýšené ploše mezi nimi je ukotven kříž, podepřený vzpěrou, kotvenou jak do hlavice, tak do základny kříže. Jak již řečeno, jde o kříž siluetový, s tradičně netradičním zobrazením Kalvárie. Kristus a nápis INRI je klasika, ovšem trojice u paty kříže je podivná. Tři postavy mají zobrazovat Pannu Marii, apoštola Jana a Maří Magdalénu. Jenže jsou všechny  stejně barevné, a viz výše – všechny tři jsou dle mého ženy. Nevím, zda jde o nějaké výjimečně netradiční zobrazení nebo chybu…

Series Navigation<< Šenkýřův kříž na zahradě domu čp. 62/23 ve Varnsdorfské ulici v Krásné LípěCentrální kříž hřbitova v Dolním Prysku >>
Tagy