weby pro nejsevernější čechy

Kříž před kaplí Nejsvětější Trojice ve Svoru

Před kaplí Nejsvětější Trojice ve Svoru vpravo od vstupních dveří stojí kříž.

O kříži je pouze stručná zmínka na webu Lužických hor, že pochází z roku 1826.

Na dvou masivních schodišťových stupních, seskládaných z kamenných bloků na konci dlažby před kaplí, kvádrová patka soklu s rytým obrysem obdélných zrcadel na stěnách. Na vrchních profilovaných lištách pokračuje sokl, na přední straně s tvarovaným vystouplým nápisovým polem, završeným girlandou. Na spodním okraji pole je čitelný pouze rytý letopočet 1826. Sokl vrcholí hlavicí, zvlněnou směrem do středu volutami. V místě jejich styku na soklu květinový reliéf, shora nasazena kvádrová základna kovového kříže. Ten je jednoduchý z plochých kovových pásů. Nabarvená postava ukřižovaného a krvácejícího Krista má nad hlavou ceduli INRI.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v TřebenicíchCentrální kříž hřbitova ve Vtelně >>
Tagy