weby pro nejsevernější čechy

Kříž před kaplí Nejsvětější Trojice ve Svoru

This entry is part 29 of 256 in the series Křížky, kříže, boží muka, hřbitovní kříže

Před kaplí Nejsvětější Trojice ve Svoru vpravo od vstupních dveří stojí kříž.

O kříži je pouze stručná zmínka na webu Lužických hor, že pochází z roku 1826.

Na dvou masivních schodišťových stupních, seskládaných z kamenných bloků na konci dlažby před kaplí, kvádrová patka soklu s rytým obrysem obdélných zrcadel na stěnách. Na vrchních profilovaných lištách pokračuje sokl, na přední straně s tvarovaným vystouplým nápisovým polem, završeným girlandou. Na spodním okraji pole je čitelný pouze rytý letopočet 1826. Sokl vrcholí hlavicí, zvlněnou směrem do středu volutami. V místě jejich styku na soklu květinový reliéf, shora nasazena kvádrová základna kovového kříže. Ten je jednoduchý z plochých kovových pásů. Nabarvená postava ukřižovaného a krvácejícího Krista má nad hlavou ceduli INRI.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v TřebenicíchCentrální kříž hřbitova ve Vtelně >>
Tagy