weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí silnice 15 a ulice Generála Svobody v Sulejovicích

U křižovatky silnice č. 15 z Lovosic do Třebenic s ulicí Generála Svobody, vedoucí ke hřbitovu v Sulejovicích, stojí kříž.

Kříž netypický – jeho sokl je trojboký, boky jsou zdobené reliéfy.

Na obecním webu jsou citace z pamětní knihy, bohužel bez komentáře, tudíž neumím rozhodnout, který zápis se týká tohoto kříže a který nějakého jiného. Na kříži samotném žádný letopočet nevidím:

Dne 22. června 1852 byl postaven kříž při polích Vchynických, do podstavce zazděn, pískem okolo posypána zem a oplocen.

V roce 1875 byl postaven od obce kříž při silnici do Vchýnic.

Od cesty ke kříži vede několik schodů, ztrácejících se v trávě. Základnu tvoří trojúhelník z kamenných bloků, pospojovaných kovovými skobami. Kvádry mají na vnější horní hraně mírný přesah (místy silně poškozený) a celá základna má okosené rohy. V její přední části na pravé straně je vsazena malá tabulka „Opraveno / na náklady obcí / Vchynice / a / Sulejovice / 2009“. Možná v nějakém místním tisku či na obecním webu proběhla zmínka, já žádnou neobjevil.

Na základně stojí sokl, ve spodní části širší. Jeho tvar kopíruje základnu – trojúhelník se zkosenými rohy. Stěny jsou hladké, horní hrana je zakončena širokou profilovanou lištou na níž navazuje vlastní tělo soklu s reliéfy v obdélných polích s vykrojenými rohy. Jsou natolik setřelé časem, že si netroufnu hádat, o jaké výjevy se jedná.

Na čelní straně ležící postava se složenýma rukama na břiše, nad ní závora a cosi jako vor, vlevo snad klečící postava a v horní části oblaka. Vlevo vzadu erb, vpravo vzadu dvě stojící postavy. Možná někdo znalý dokáže rozpoznat motivy, já k takovým bohužel nepatřím.

Na vrchu soklu deskovitá, postupně se rozšiřující hlavice, v ní vsazen kovový kříž. Otázkou je, zda původní – jeho vzpěra, kotvená v hlavici, je řešena nezvykle, za křížem je tyč, do níž je na několika místech přišroubován. Povrch kříže je rýhován, konce břeven nesou šestilístkové květy. Nad zlacenou postavou ukřižovaného Krista je malá cedulka INRI.

Series Navigation<< Kříž pod zámkem Skalka ve VlastislaviCentrální kříž hřbitova v Sulejovicích >>
Tagy