weby pro nejsevernější čechy

Kříž u domu čp. 14 v Srním Potoce u Mimoně

Na severním okraji osady Srní Potok u Mimoně, u silnice vedoucí do Vranova u domu čp. 14 stojí kříž.

Vlevo od domu před plaňkovým plotem na travnaté plošince vyšší kamenná základna, na ní kvádrová patka soklu s rytými obdélnými obrysy zrcadel. Na zaoblené římse pak užší tělo samotného soklu. To má ještě jeden vlastní stupeň, nad ním na čelní straně mělký výklenek s rámem, nahoře zaoblený. V něm rytý nápis, sice ošuntělý, ale stále čitelný: Errichtet // zur // Ehre Gottes // von // Ant. Statze // 1870(Postaven pro boží slávu …). Pod hlavicí pás, zdobený reliéfem nakoso postavených čtyřcípých hvězd. Přesahující hlavice má na horní straně kolem základny pro kříž malé trojúhelné štíty. Kovový kříž není v dobrém stavu, část ozdob chybí, stejně jako ukřižovaný a INRI. Konce břeven rozšířeny do trojlístku.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v OsekuKříž na návsi ve Starých Splavech >>
Tagy