weby pro nejsevernější čechy

Kříž pod Zámeckým vrchem (Česká Kamenice)

Na trase zelené turistické značky mezi Českou Kamenicí a Kamenickým Šenovem pod Zámeckým vrchem stojí nově opravený kříž.

Když jsem našel v archivu fotky torza kříže z roku 2017, nedařilo se mi je s žádným z dostupných pramenů ztotožnit. A není divu – aktuální stav je k nepoznání, kříž i jeho okolí prošly kompletní renovací, o shodě vypovídají jen detaily.

Web Spolku Drobné památky severních Čech informuje:

Kříž s kamenným soklem stojí mezi stromy u cesty, vedoucí z města na Zámecký vrch, asi 350 m nad železniční tratí.

Na nízkém pískovcovém podstavci stojí hranolový sokl se zdobenou hlavicí, do níž je zapuštěn litinový kříž s korpusem Krista, nápisovou destičkou a lucernou. Na čelní stěně soklu je mělce zahloubené obdélné pole s nápisem: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“

Oprava kříže, jaro 2020: Z původní památky se zachoval poškozený sokl a hlavice, které byly v rámci opravy opraveny. Nízký pískovcový podstavec byl nově vytesán z pískovce. Do hlavice byl osazen repasovaný litinový kříž s novou lucernou. Obnovu památky provedl kameník p. Pokorný z Děčína, finanční prostředky na ni poskytla Nadace Občanského fóra a Město Česká Kamenice.

Obnovený kříž byl posvěcen v sobotu 20. června 2020. Svěcení provedl Jáhen Jan Hedvík z českokamenického Děkanství.

Co není na webu, doloží fotky – víc asi nikdo neví.

Series Navigation<< Kříž ve Smetanově ulici v Kamenickém ŠenověKříž svatého Huberta u Zámeckého vrchu (Česká Kamenice) >>
Tagy