weby pro nejsevernější čechy

Hesseho kříž u řeznictví (čp. 2) v Nádražní ulici v Dolní Poustevně

V Nádražní ulici v Dolní Poustevně u rohu domu čp. 2 stojí za kovovým plůtkem kříž.

Město Dolní Poustevna ve spolupráci s nakladatelem Petrem Poldou vydalo v roce 2003 útlou brožuru Kamenné památky v Dolní Poustevně a okolí (jako autoři jsou uvedeni Lubomír Minichbauer, Jaroslav Rež a kolektiv), kde se lze dočíst:

Kvádrový žulový podstavec usazen na dvou základových stupních – schodech. Na podstavci letopočet L 1863 H. Kříž byl zřízen Leopoldem Hessem, vlastníkem továrny na stuhy v Dolní Poustevně č. p. 2. Hranolovitý sokl výrazně odsazen dvěma oboustranně odstupněnými převodkami. Ve středu soklu z přední strany orámovaná obdélná deska bílé barvy s nápisem „Es is vollbracht“. Nad deskou a pod ní mírně vysazená obvodová římsa. Hlavice tvořená úzkou podbrádkou, dvěma vysazenými římsami a masivní laloškou s abakem. Na abaku spočívá menší korunní stupeň tvořený úzkou deskou se zakončením ve tvaru komolého jehlanu. Z přední strany hlavice vybíhá kovový nosník lucerny. Vysoký litinový kříž s pozlaceným korpusem.

Za ozdobným ozdobným plůtkem je o stěnu domu opřena silně omšelá cedulka, informující o rekonstrukci Hentschelova kříže. Buď jde o omyl v názvu (jméně donátora), nebo cedule patří jinam – jediný dohledatelný kříž tohoto jména stojí na Nové Vísce

Rekonstruován ovšem křížek byl – 2. 12. 2011 informovala média:

O obnovu drobných sakrálních památek se postarala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko z Krásné Lípy v rámci projektu Naslouchejte hlasu venkova. V centru Dolní Poustevny byl obnoven kříž z roku 1863. Na více než tři metry vysoký litinový kříž zřízený vlastníkem továrny na stuhy Leopoldem Hessem umístil Martin Šerák restaurovaný litinový odlitek Ježíše Krista.

Podrobnosti na letáku, vydaném obecně prospěšnou společností České Švýcarsko:

Restaurátoři: Miloš Kubiška (kámen), Vít Zadina (kov) a Martin Šerák (litina)
Žulový podstavec s letopočtem a iniciálami L 1863 H byl očištěn. Restaurována byla poškozená hlavice podstavce. Pozlacen byl nápis. Na více než 3 metry vysoký litinový kříž byl umístěn restaurovaný pozlacený litinový odlitek Ježíše Krista. Plot byl nově vyroben podle původních technologií z válcovaného materiálu.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v Dolní PoustevněKříž na zahradě restaurace Chilis (čp. 184) v Lobendavské ulici v Dolní Poustevně >>
Tagy