weby pro nejsevernější čechy

Kříž naproti domu 248 ve Starých Křečanech

This entry is part 50 of 357 in the series Sochy, skulptury, statue, kašny, památníky, kříže

Ve svahu u silnice, procházející Starými Křečany, stojí naproti domu čp. 248 kříž s Kristem.

Žulovými drobnými kostkami vydlážděný plácek s cestičkou, na něm dva schodové stupně čtvercového půdorysu. Odstupňovaný hranolový sokl, zakončený římsou. Na jeho přední straně novodobá plechová cedule s citátem (vročení 2012). Zachovalá kovová nádoba na světlo. Jednoduchý kovový kříž se zlacenou sochou Krista a nápisem INRI je ze zadní strany přidržován vzpěrou, ukotvenou do hladké zadní strany soklu.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého poblíž domu 714 ve Starých KřečanechPomník Františka Antonína Bernarda ve Starých Křečanech >>
Tagy