weby pro nejsevernější čechy

Sokl kříže u kostela Stětí svatého Jana Křtitele v Libčevsi

Východně od kostela Stětí svatého Jana Křtitele v Libčevsi stojí v trávě „zapomenut“ a zcela bez mediální pozornosti artefakt, který tipuji na podstavec nějakého zaniklého kříže.

Nikde ani zmínka, že tu něco takového je. Jen tu prostě na trávníku spočívá velmi, velmi omlácený kus, který by nejspíš mohl být střední částí soklu. Hranol se zbytkem hlavice a středovým otvorem v horní části. Na čelní straně obtížně čitelný rytý nápis. V horním řádku snad ISSCHI, ve druhém jasněji patrné ANNO 1700. Nemám tuchy, kde zjistit něco víc.

Series Navigation<< Kříž na jižním okraji LeskéKříž v Lipové ulici v Libčevsi >>
Tagy