weby pro nejsevernější čechy

Kříž u vchodu do kaple Narození Panny Marie v České Kamenici

Vpravo od vstupu do kaple Narození Panny Marie v České Kamenici je umístěn na travnatém pásu pod nízkou opěrnou zdí plotu kříž.

Na trávě základna obdélného půdorysu z několika bloků, umístěna těsně u zídky z pískovcových kvádrů.  Na základně umístěn nižší stupeň ukončený stupňovitě se zužujícími profilovanými lištami, přecházejícími do vlastního kvádrového těla soklu. Na čelní straně vystouplé oválné zrcadlo s reliéfními ratolestmi ve spodní části, v něm nápis:

Im
Namen
JESU
sollen sich
alle Kniee
beugen

Překladač selhává.

Na soklu přesahující stupňovitá hlavice, zespodu oblá lišta, rovná římsa s hranou, poslední stupeň opět oblá lišta. Vrch mírně sešikmený směrem vzhůru, na něm základna kříže. Rovná část, vypouklá oblina, nakonec projmutá část s horní vystouplou lištou. Kovový kříž ve spodní části doplněn rozvilinami, ozdoben reliéfními květy (na rozvilinách, kříži i konci břeven). Na kříži malovaná silueta ukřižovaného Krista, nad jeho hlavou praporek INRI. Konce trámů tvarovány do trojlístků.

Smutné je, že např. existuje skládačka v řadě Turistických tras České Kamenice (č. 5 – drobné památky), ale stejně jako ve všech ostatních je tu sice dvojjazyčně, leč jen mapka a velestručný popis několika míst bez jakýchkoli podrobností. Další skládačka v mém archivu z roku 2012 (Drobné sakrální památky České Kamenice) sice ukazuje místa, kde křížky stojí, ale také jen konstatuje jejich existenci, nikoli historii. Navíc o kříži před kaplí ani zmínka…

Bohužel nevyšlo ani spoléhání na „městskou bibli“, obsáhlou knihu o České Kamenici z roku 2002. Přes veškerou snahu jsem v obsáhlém textu objevil jedinou zmínku:

V průběhu 18. a první poloviny 19. století hleděli majetnější měšťané zajistit si zbožnými činy spásu duše. Kromě kostelních a kapelních nadací a odkazů zřizovali někteří boží muka a kříže, jichž se na území města nacházelo k roku 1843 již kolem dvaceti. Ke třinácti z nich se konávala v čase tří prosebných dnů před svátkem Nanebevstoupení Krista procesí.

Series Navigation<< Kříž na křižovatce ulic Žižkova a V Lomu v České KameniciKříž na břehu Kamenice na rohu ulic Komenského a Nerudova v České Kamenici >>
Tagy