weby pro nejsevernější čechy

Kříž v údolí Kamenického potoka u Zákup

U silnice mezi Zákupy a Kamenicí  jako součást barokního areálu v údolí Kamenického potoka mezi pramenem Tří svatých a Jakubovým poblíž trasy naučné stezky Zákupy (a souběžné modré turistické značky) stojí obnovený dřevěný kříž.

Je o něm zmínka na infoceduli u zmíněného pramene Tří svatých: „Východním směrem stával (dnes nově rekonstruovaný) dřevěný kříž s obrázkem a letopočty 1747, 1777 a 1801.“

Další zdroj uvádí: „Oprava původního kříže byla provedena dobrodinci z Kamenice (Deutsch Kamnitz) v roce 1929. Do dnešní podoby byl objekt restaurován v roce 2005.“

Kamenný čtvercový základ, na něm dvoustupňový hranolový sokl, nesoucí dřevěný kříž s plechovým obloukovým zastřešením. Cedulky na blízkém stromě i přímo na kříži (viz foto). Na přední straně soklu nápis Errichtet 1747 // Erneuert 1929 // von Wohltäfern // aus Deutsch-Kamnitz, zjevně nově napsaný přes nápis původní, jinak velký a jinak umístěný (původní písmena prosvítají). Horní část soklu je sice na patě stažena kovovým pásem, ale hlava, do níž je zasazen kříž, je totálně rozpraskaná.

Series Navigation<< Kříž v zahradě domu ev. č. 10 na Mírovém náměstí v ZákupechKříž u domu 51 v Nových Křečanech >>
Tagy