weby pro nejsevernější čechy

Kříž na návsi ve Starých Splavech

V parku na návsi u ulice Dalibora z Myšlína ve Starých Splavech (dnes součást Doks) stojí kříž.

V parkové úpravě mezi lavičkami stojí kříž se soklem z načervenalého pískovce. Kamenná základna jen o málo většího půdorysu než patka soklu. Na zkosené horní hraně patky další kvádr, tvořící základ pro postranní sloupy, rámující vlastní sokl. Na čelní straně ohlazený reliéf. V hlavici zasazen jednoduchý kovový kříž s Kristem, za ním v místě křížení břeven paprsčitá svatozář, nad hlavou cedulka INRI.

Series Navigation<< Kříž u domu čp. 14 v Srním Potoce u MimoněKříž mezi domy čp. 30 a čp. 72 v Jestřebí >>
Tagy