weby pro nejsevernější čechy

Kříž u domu čp. 61 naproti mateřské škole ve Velkém Šenově

V jedné z vedlejších ulic ve Velkém Šenově-Leopoldce stojí poblíž domu čp. 61 (naproti mateřské škole) kříž.

Kříž stojí před drátěným plotem mezi dvěma stromy a jak je u těchto drobných památek obvyklé, zjistit se o něm nedá nic.

Před křížem kamenný kvádr, volně ložený (až snad pohozený). Podle stop po železných svorkách se jednalo o součást nějaké základny, schodových stupňů, ale takto na svém současném místě vypadá nepatřičně. Samotný sokl nejspíš žulový, přesto silně omšelý a zbavený detailů. V trávě nižší a širší část, zakončená v horní části projmutou lištou, na čelní straně lišta vprostřed snížená. Vysoké tělo soklu má na čelní straně mírně vystouplé obdélné pole, po nápisu ani stopy. Vrch soklu oddělen dvojitou přesahující lištou, která je na čelní straně tvarována do oblouku. V něm je vsazen kovový kříž z pásoviny, podepřený vzpěrou, kotvenou do hlavice i do zadní strany soklu. Na kříži zlacená postava ukřižovaného Krista (při pohledu zezadu patrno, že je dutá). Konce příčného břevna tvarovány do ornamentálních trojlistů, na jejich kraji zlacené reliéfní květy. Nad hlavou Krista zlacený měsíční srpek a nad ním silueta-polopostava Boha Otce se vztyčenou pravicí. Podle zachovalých barev asi opravováno poměrně nedávno, ovšem dost dlouho na to, aby upevnění uhnilo a silueta se skácela na bok…

Series Navigation<< Kříž u domu čp. 48 v Machovské LhotěKapličková boží muka s obrazem Ježíše na rozcestí Farní ulice v Lipové >>
Tagy